¢èÒÇ»ÃЪÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì

หัวข้อกิจกรรม
แข่งขันเครื่องร่อน
รายละเอียดกิจกรรม
นักเรียนโรงเรียนบ้านสายะได้เข้าร่วมการแข่งขันเครื่องร่อนตามโครงการจุดประกายนักคิดวิทยาศาสตร์(นักบินน้อย)ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ หอประชุมโรงเรียนสุไหงโก-ลก

กิจกรรมโรงเรียน  บ้านสายะ   ลงกิจกรรมโดย SIS () 
ลงเมื่อวันที่ 2013-07-10 13:07:43
http://enetwork.nara2.net